Erlend Haugland med den rykande ferske anleggsmaskinen til Ready. Han er utdanna maskinførar ved Os vgs. Han er andregenerasjonstilsett. 
– Eg har vore med sidan eg var liten, det ligg i blodet. Dessutan er det kjekt, det skjer noko. Du lagar noko. Det blir gøy med ny maskin.
Erlend Haugland med den rykande ferske anleggsmaskinen til Ready. Han er utdanna maskinførar ved Os vgs. Han er andregenerasjonstilsett. – Eg har vore med sidan eg var liten, det ligg i blodet. Dessutan er det kjekt, det skjer noko. Du lagar noko. Det blir gøy med ny maskin.

Stabil entreprenørjubilant