Gjennom Merkur-programmet kan nærbutikkar søke om stønad til energieffektiviserande tiltak- som til dømes solceller på butikktaket. Foto: Frank May / NTB/ NPK
Gjennom Merkur-programmet kan nærbutikkar søke om stønad til energieffektiviserande tiltak- som til dømes solceller på butikktaket. Foto: Frank May / NTB/ NPK

Solcelle-støtte kan hjelpe nærbutikkar som slit med straumrekninga