Lakseoppdrett er lukrativt. Dei fem største havbruksselskapa betalte ut over 6,6 milliardar kroner i utbyte i fjor. Av dette gjekk nesten 2,78 milliardar kroner til utanlandske eigarar. Illustrasjonsfoto: MarisLtu/iStockphoto.com
Lakseoppdrett er lukrativt. Dei fem største havbruksselskapa betalte ut over 6,6 milliardar kroner i utbyte i fjor. Av dette gjekk nesten 2,78 milliardar kroner til utanlandske eigarar. Illustrasjonsfoto: MarisLtu/iStockphoto.com

Senterpartiet: Nesten 3 laksemilliardar sende til utlandet i fjor