Kommuneoverlege Inger Uglenes er krystallklar på at lønshopp for legane, og særleg spesialistane, er tvingande naudsynt for å halda legetenesta forsvarleg.
Kommuneoverlege Inger Uglenes er krystallklar på at lønshopp for legane, og særleg spesialistane, er tvingande naudsynt for å halda legetenesta forsvarleg.

Møter fastlegekrisa med høgare løn