Tusenvis med brøytestikker vert i desse dagar sette opp langs fylkesvegen i Austevoll. Mange forsvinn, og Vestland fylkeskommune ser det som nødvendig å informera om å ikkje riva dei opp. Dei kan redda liv.
Tusenvis med brøytestikker vert i desse dagar sette opp langs fylkesvegen i Austevoll. Mange forsvinn, og Vestland fylkeskommune ser det som nødvendig å informera om å ikkje riva dei opp. Dei kan redda liv.

– La brøytestikkene stå