Jessica Stein som arbeider innan sal ved Rustibus Antwerpen tek i mot prisen "The Environment Protection Award".
Foto: Rustibus
Jessica Stein som arbeider innan sal ved Rustibus Antwerpen tek i mot prisen "The Environment Protection Award". Foto: Rustibus

Internasjonal miljøpris til Rustibus