Denne hummaren kan syta for opptil ti gongar så mange hummarlarver som ei ho som nett er kjønsmoden. Erik Bekken kosar hjelper til å ta 20 humrar ut av forsøksteinene ved Trollsøy.
Denne hummaren kan syta for opptil ti gongar så mange hummarlarver som ei ho som nett er kjønsmoden. Erik Bekken kosar hjelper til å ta 20 humrar ut av forsøksteinene ved Trollsøy.

Frå svart hav til svart fangst