Ragnhild Bjånesøy i Sparebanken Vest merkar auke i talet på førespurnadar om betalingsutsettingar og utsetting av avdrag på bustadlån.
Ragnhild Bjånesøy i Sparebanken Vest merkar auke i talet på førespurnadar om betalingsutsettingar og utsetting av avdrag på bustadlån.

Pressemelding:

Fleire spørsmål om avdragsfriheit på lånet