Vegen frå Selbjørnsbrua til «Aisen» er med øvst på prioriteringslista til kommunen. Her er det smalt, høge asfaltkantar og ingen gang- og sykkelsti.
Vegen frå Selbjørnsbrua til «Aisen» er med øvst på prioriteringslista til kommunen. Her er det smalt, høge asfaltkantar og ingen gang- og sykkelsti.

Aktivt arbeid med Austevollpakken