Svein Harald Haukanes freistar å få mest mogleg ut av livet. No ynskjer han å sjå at friidrettsgruppa i AIK på ny skal blomstra.
Svein Harald Haukanes freistar å få mest mogleg ut av livet. No ynskjer han å sjå at friidrettsgruppa i AIK på ny skal blomstra.

Baksidepraten:

Sprek, snar og oldefar