Heile sitt vaksne liv har Alf Roald Strømme (70) vore ufør. Galgenhumor har hjelpt han mykje når helsa ikkje har spela på lag.
Heile sitt vaksne liv har Alf Roald Strømme (70) vore ufør. Galgenhumor har hjelpt han mykje når helsa ikkje har spela på lag.

Rodde seg attende til livet