Mikal Drivenes har fiska krabbe med teiner sidan han var i småbarnsalder, og reagerer kraftig på bota han har fått i posten. No tek han gjerne saka til retten.
Mikal Drivenes har fiska krabbe med teiner sidan han var i småbarnsalder, og reagerer kraftig på bota han har fått i posten. No tek han gjerne saka til retten.

Hadde for liten fluktopning i ei teine:

Mikal Fekk 6000 i bot – tek saka til domsstolen