Helge André Njåstad spør helse- og omsorgsministeren om Kirsten Ann Hevrøy sitt tenestetilbod på veglause Hevrøy. Her i samband med eit besøk, der Njåstad ynskte å argumentera for snøggbåtanløp på Hevrøy, attende i 2020. Arkivfoto.
Helge André Njåstad spør helse- og omsorgsministeren om Kirsten Ann Hevrøy sitt tenestetilbod på veglause Hevrøy. Her i samband med eit besøk, der Njåstad ynskte å argumentera for snøggbåtanløp på Hevrøy, attende i 2020. Arkivfoto.

Helge André spør Kjerkol om Hevrøy