Dei lokale forskarane treng hjelp til å lokalisera gyteforekomstar av  tobis. Foto: Reidun Bjelland/HI.
Dei lokale forskarane treng hjelp til å lokalisera gyteforekomstar av tobis. Foto: Reidun Bjelland/HI.

Forskar på tobis – treng lokale gytelokalitetar