Dåverande prins Charles på veg om bord i ringnòttrålaren "Brennholm" i mars 2012. Hade det kongelege fylgjet hatt betre tid, kunne det stått austevollsk torsk og hyse på programmet. Arkivfoto: Marius Taraldsen.
Dåverande prins Charles på veg om bord i ringnòttrålaren "Brennholm" i mars 2012. Hade det kongelege fylgjet hatt betre tid, kunne det stått austevollsk torsk og hyse på programmet. Arkivfoto: Marius Taraldsen.

Då Prins Charles nesten var på fisketur i Austevoll