Fartøyet «Fjordlyn» køyrer lokalbåtruta til feilen hos «Tjelden» er fiksa.
Fartøyet «Fjordlyn» køyrer lokalbåtruta til feilen hos «Tjelden» er fiksa.

Mellombels reserve-lokalbåt