Sats heller på solceller på hustakene enn havvind utenfor Stolmen, mener Terje van der Meeren: Foto: CharlieChesvick / iStockphoto.
Sats heller på solceller på hustakene enn havvind utenfor Stolmen, mener Terje van der Meeren: Foto: CharlieChesvick / iStockphoto.

Leserbrev:

Kommuneplanen og «Havvind»?

Regjeringens satsing på havvind har nedfelt seg i revisjonen av kommuneplanen. Rådmannen sier at det er på høy tid politikerne i Austevoll diskuterer havvind. Skjønt, «havvind» er et heller misvisende begrep, det ville være mer riktig å kalle dette «skjærgårdsvind» med den beliggenheten som er foreslått i kommuneplanen.

Få hundre meter fra land kunne vindmøller på de to foreslåtte «havvind»-feltene vest for Stolmen like godt vært bygget på land. Det ville vært mye billigere, og den visuelle forurensingen av flere hundre meter høye vindmøller sammen med støy vil være den samme. Så å kalle det «havvind» er egentlig et skalkeskjul. Som Helge André helt korrekt sier det til Marsteinen: forslaget til kommuneplan mangler den historiske forståelsen. Det er en massiv motstand mot vindmøller i Austevoll. Det er å håpe at kommunepolitikerne i Austevoll er i tråd med dette. Arealbeslag i kystsonen, forurensing med mikroplast fra vindmøllevingene og effekter på fugl, insekter og muligens annet dyreliv burde i tillegg være viktige argumenter for å ta vindmølleparker ut av kommuneplanen.

Det er ikke tvil om at Norge og Austevoll trenger mer kraft i den omstillingen som nå er på gang. Mange austevollinger har skjønt dette, og solpaneler brer om seg på takene i kommunen i ekspressfart, ikke minst fordi dette også reduserer strømregningene. Austevoll er nå sannsynligvis den kommunen med flest solanlegg pr. hus i Norge, på samme måte som vi var kommunen med flest el-biler pr. innbygger for noen år siden.

Solkraft kan levere en betydelig mengde kraft i Austevoll, særlig hvis dette også installeres på takene til industribygg i kommunen, inkludert kommunehuset på Storebø. Solpaneler kan i tillegg leveres som vedlikeholdsfri kledning på vegger til slike bygg, i ulike farger. Et grovt anslag for 500 solanlegg vil gi 5 GWh produsert årlig. Erfaringer med eget solanlegg er at det ligger an til en produksjon som dekker minst 75 % av husets årlige forbruk, til tross for den regntunge sommeren. Solenergi på nye og eksisterende bygg i Austevoll er derfor et godt alternativ til vindkraft.

Terje van der Meeren