Bente Kari Sletten Taranger (48) vert etter alt å dømma Austevoll Høgre sin ordførarkandidat. Ei oppgåve ho går i møte med audmjukheit.
Bente Kari Sletten Taranger (48) vert etter alt å dømma Austevoll Høgre sin ordførarkandidat. Ei oppgåve ho går i møte med audmjukheit.

Innstiller Bente Kari Sletten Taranger som ordførarkandidat