Frå venstre: Styreleiar i Blått kompetansesenter, Vivian Bjånesø Horgen og dagleg leiar i DeFacto Regnskap Sveinung Hovland er nøgd med å få plass avtala. Dei har som mål å leggje til rette for at senteret er på god veg når den dag kjem at ny dagleg leiar er på plass. 
Frå venstre: Styreleiar i Blått kompetansesenter, Vivian Bjånesø Horgen og dagleg leiar i DeFacto Regnskap Sveinung Hovland er nøgd med å få plass avtala. Dei har som mål å leggje til rette for at senteret er på god veg når den dag kjem at ny dagleg leiar er på plass. 

Pressemelding:

Inngår samarbeid