Utvidinga av fiskeindustrien på Storebø er godt i gang.
Utvidinga av fiskeindustrien på Storebø er godt i gang.

Fiskeindustrien utvidar