Ole og Karine Halstensen kjøpte Bekkjarvik med gjestgiveri, gard og det heile for 16 000 kroner i 1897. 125 år seinare markerer oldebarn, femte- og sjettegenerasjon jubileet. Fotografi av teikning.
Ole og Karine Halstensen kjøpte Bekkjarvik med gjestgiveri, gard og det heile for 16 000 kroner i 1897. 125 år seinare markerer oldebarn, femte- og sjettegenerasjon jubileet. Fotografi av teikning.

K. Halstensen AS:

125 år gjennom brottsjøar og bør