Trelasten i Kvalvågen går ei lysare framtid i møte etter at Kulturminnefondet gjev støtte til å ta vare på kulturminnet. Styreleiar i Kvalvåg havn AS, Ola M. Johannessen og ektefella Bente Johannessen i forgrunnen. Arkivfoto.
Trelasten i Kvalvågen går ei lysare framtid i møte etter at Kulturminnefondet gjev støtte til å ta vare på kulturminnet. Styreleiar i Kvalvåg havn AS, Ola M. Johannessen og ektefella Bente Johannessen i forgrunnen. Arkivfoto.

Viktige kroner til vern av Trelasten