Generalplanar frå Karstensen skibsværft i Skagen over nye "Gardar". Skreddarsydd, etter reiarlaget sine ynskje.
Generalplanar frå Karstensen skibsværft i Skagen over nye "Gardar". Skreddarsydd, etter reiarlaget sine ynskje.

Har kontrahert nytt i Danmark:

Slik vert nye «Gardar»