Trass i eit arrangementet med alt på stell, vart kjølvatnet av konserten i helga prega av mykje fyll og tilsvarande mykje å gjera for politi og innleigde vektarar.
Trass i eit arrangementet med alt på stell, vart kjølvatnet av konserten i helga prega av mykje fyll og tilsvarande mykje å gjera for politi og innleigde vektarar.

Rekord i talet på pålegg:

Sjøslag etter konserten