Ola Christian Olsen og reiarlaget hans har investert i «Frantsen junior». Fyrst skal det fiskast makrell, så skal dei tyggja på kursen vidare.
Ola Christian Olsen og reiarlaget hans har investert i «Frantsen junior». Fyrst skal det fiskast makrell, så skal dei tyggja på kursen vidare.

Olsengruppen kjøper gamal travar