Fara for drukning aukar mykje etter inntak av alkohol: Ikkje set deg bak rattet i båten etter du har drukke, er den klare melding frå Austevoll-politiet. Illustrasjon: Toltek /iStockphoto.
Fara for drukning aukar mykje etter inntak av alkohol: Ikkje set deg bak rattet i båten etter du har drukke, er den klare melding frå Austevoll-politiet. Illustrasjon: Toltek /iStockphoto.

Politiet åtvarar om at liv kan gå tapt:

– Ikkje gå i båten med promille