jenta frå Husavik seier at ho føler ho har landa draumejobben. Bilete: Privat, brukt med løyve.
jenta frå Husavik seier at ho føler ho har landa draumejobben. Bilete: Privat, brukt med løyve.

“Gardsjente” frå Husavik