Geir Johannessen tek til som kommunalsjef som samfunnsutvikling 1. august. Opphaveleg kjem han frå Finnmark, men har budd mesteparten av livet i Bergen og Austevoll.
Geir Johannessen tek til som kommunalsjef som samfunnsutvikling 1. august. Opphaveleg kjem han frå Finnmark, men har budd mesteparten av livet i Bergen og Austevoll.

Geir Johannessen (55):

Frå idrettsbyråkrat til kommunalsjef