Om du blir biten av hoggorm, kan du bli alvorleg forgifta. Du blir rådd til å kontakte Giftinformasjonen om du blir biten. Foto: Cornelius Poppe / NTB/ NPK
Om du blir biten av hoggorm, kan du bli alvorleg forgifta. Du blir rådd til å kontakte Giftinformasjonen om du blir biten. Foto: Cornelius Poppe / NTB/ NPK

Færre hoggormførespurnader så langt i år