Frå venstre: Kommunalsjef helse og velferd Gro Kalvenes og pleie- og omsorgssjef Iren Storebø Melingen ved Soltun.
Frå venstre: Kommunalsjef helse og velferd Gro Kalvenes og pleie- og omsorgssjef Iren Storebø Melingen ved Soltun.

Soltun straks ferdigstilt