Trass kontorstillinga til Anne Berith Askeland Drønen, tikkar ho inn 15.000 steg for dagen i arbeidstida.  
Trass kontorstillinga til Anne Berith Askeland Drønen, tikkar ho inn 15.000 steg for dagen i arbeidstida.  

Baksidepraten:

Meir tid til livets dessert