Ikkje ei god løysing, meiner rådmannen om dagens arealsituasjon på Storebø skule. Foto: Severin Tøkje
Ikkje ei god løysing, meiner rådmannen om dagens arealsituasjon på Storebø skule. Foto: Severin Tøkje

Storebø skule for liten:

Må leva med dårlege løysingar