Trafikkulukke med personskade på Storebø. Foto: Politiet
Trafikkulukke med personskade på Storebø. Foto: Politiet

Kollisjon mellom buss og bil