Husavik – Snadvikvåg kan bli gratis, men samferdselsdepartementet spelar ballen over til fylkeskommunen.
Husavik – Snadvikvåg kan bli gratis, men samferdselsdepartementet spelar ballen over til fylkeskommunen.

Stadfestar Husavik–Sandvikvåg som ferje som kan bli gratis