Det er ikkje noko rom for å ytra eigne meiningar i dagens Russland. Dei einaste kjeldene til nyhende er statsprogagandaen, med mindre du aktivt nyttar internett og finn bakvegane ut til nyhenda. Illustrasjonsfoto: iStockphoto/skadr.
Det er ikkje noko rom for å ytra eigne meiningar i dagens Russland. Dei einaste kjeldene til nyhende er statsprogagandaen, med mindre du aktivt nyttar internett og finn bakvegane ut til nyhenda. Illustrasjonsfoto: iStockphoto/skadr.

Russlandekspertane med Austevoll-røter:

– Særs vanskeleg med frie stemmer i Russland i 2022