Strekninga Husavik – Sandvikvåg får gratis ferje frå 1.juli. Det vil kosta nesten 30 millionar kroner å gjera det same med Hufthamar - Krokeide.
Strekninga Husavik – Sandvikvåg får gratis ferje frå 1.juli. Det vil kosta nesten 30 millionar kroner å gjera det same med Hufthamar - Krokeide.

Så mykje vil det kosta med gratis ferje