Automatiserte ferjer, med noko bemanning, er eit godt alternativ til bygging av bru og tunnel. Eit heilt nytt konseptet kan også gi auka effektivitet, hyppigare avgangar og god framkomme. Illustrasjon: DNV
Automatiserte ferjer, med noko bemanning, er eit godt alternativ til bygging av bru og tunnel. Eit heilt nytt konseptet kan også gi auka effektivitet, hyppigare avgangar og god framkomme. Illustrasjon: DNV

Pilotstudie: Automatiserte ferjer er betre enn bru og tunnel