Ny verdisetting av gamle oppdrettskonsesjonar er vanskeleg å handtera for mange minrde selskap. Foto: iStockphoto.com
Ny verdisetting av gamle oppdrettskonsesjonar er vanskeleg å handtera for mange minrde selskap. Foto: iStockphoto.com

Ordføraropprop mot skatteendringar