Egon Lundøy hyrer inn advokat etter at Austevoll kommune har gjeve grønt lys for annekset på naboeigedomen. Lundøys hytte i bakgrunnen.
Egon Lundøy hyrer inn advokat etter at Austevoll kommune har gjeve grønt lys for annekset på naboeigedomen. Lundøys hytte i bakgrunnen.

Bygde utan løyve, får godkjenning:

Kommunen vil gje grønt lys på Lunnøy, nabo hyrer inn advokat