Ei nótabu eller ferdamannsbu? Uansett er bygget utruleg fint plassert i landskapet, og verkjer etter å vera teke vare på.
Ei nótabu eller ferdamannsbu? Uansett er bygget utruleg fint plassert i landskapet, og verkjer etter å vera teke vare på.

Ikkje kroken på døra for særmerkt kulturminne