Karl Olav Kalvenes vart tildelt Kulturprisen for 2021 av Austevoll kommune. Ordførar Morten Storebø (H) gratulerte.
Karl Olav Kalvenes vart tildelt Kulturprisen for 2021 av Austevoll kommune. Ordførar Morten Storebø (H) gratulerte.

Kulturprisen 2021:

I teneste for kulturen