Profil av den nye arbeidsbåten til havforskarane. Teikning: Maritime Engineering AS.
Profil av den nye arbeidsbåten til havforskarane. Teikning: Maritime Engineering AS.

Havbruksstasjonen med ny heilelektrisk arbeidsbåt