Trenar Odd Ivar Nilsen skryt over samhaldet og dedikasjonen til symjarane etter at dagens morgenøkt er gjennomført. Seinare same kveld, skal dei alle tilbake for å trena meir.
Trenar Odd Ivar Nilsen skryt over samhaldet og dedikasjonen til symjarane etter at dagens morgenøkt er gjennomført. Seinare same kveld, skal dei alle tilbake for å trena meir.

Doggfriske morgonsymjarar:

Superdamene