Noko av problemet med vindkraftutbyggingane på slutten av førre tiår, var at konsesjonsperioden var for lang. Frå konsesjon vart gitt til utbygga starta, var kommunestyret bytt ut og vindmøllene hadde vorte fleire og høgare. Her frå Guleslettene vindpark like ved Florø, der det er 47 vindmøller som er 90 meter høge. Foto: Tore Meek / NTB / NPK
Noko av problemet med vindkraftutbyggingane på slutten av førre tiår, var at konsesjonsperioden var for lang. Frå konsesjon vart gitt til utbygga starta, var kommunestyret bytt ut og vindmøllene hadde vorte fleire og høgare. Her frå Guleslettene vindpark like ved Florø, der det er 47 vindmøller som er 90 meter høge. Foto: Tore Meek / NTB / NPK

Slik skal Haga få fart på vindmøllene