Skjermdump frå kommunens heimeside: til venstre versjon frå 2013, på den andre halvdelen kan du sjå forslaget som no skal politisk handsamast før det vert sendt ut på høyring.
Skjermdump frå kommunens heimeside: til venstre versjon frå 2013, på den andre halvdelen kan du sjå forslaget som no skal politisk handsamast før det vert sendt ut på høyring.

Kommuneplanen straks klar til politisk handsaming