Vest i Austevoll er det enno kystlyngheia som rår grunnen, men ho kan bli sett under press mellom anna av sitkagranen.
Vest i Austevoll er det enno kystlyngheia som rår grunnen, men ho kan bli sett under press mellom anna av sitkagranen.

Fryktar at artsinnvandring skal øydelegge kystlyngheiene