Når ikkje Eirik Norstrand (32) brukar tid på barn og unge, er det i hagen du finn han.
Når ikkje Eirik Norstrand (32) brukar tid på barn og unge, er det i hagen du finn han.

Dyrkar gode haldningar