Regelverket er ikkje godt nok, og bemanninga på «Møkstrafjord» er redusert til tryggleiksbemanninga. Her fotografert frå «Horgefjord» førre veka.
Regelverket er ikkje godt nok, og bemanninga på «Møkstrafjord» er redusert til tryggleiksbemanninga. Her fotografert frå «Horgefjord» førre veka.

Sjøfartsdirektoratet vil ikkje gjennomføra storøving på «Møkstrafjord»