Mélanie Bergeron og Eva Waage i Raudekrossen ber folk om å vera klare for å hjelpa når dei veit kva som trengst. Det er kome førespurnad på at kommunen skal busetja inntil 80 flyktningar.
Mélanie Bergeron og Eva Waage i Raudekrossen ber folk om å vera klare for å hjelpa når dei veit kva som trengst. Det er kome førespurnad på at kommunen skal busetja inntil 80 flyktningar.

Austevoll beden om å ta i mot inntil 80 flyktningar:

Raudekrossen står klar for å hjelpa