Raudekrossen, her representert ved Yngve van der Meeren, ber om at det berre er gåver i einskildstorleikar som no vert levert reint og klart til bruk på dei utvalde stadane.
Raudekrossen, her representert ved Yngve van der Meeren, ber om at det berre er gåver i einskildstorleikar som no vert levert reint og klart til bruk på dei utvalde stadane.

Raudekrossen ber om gåvepause

Det er komme inn såpass mange gåver til Raudekrossen si hjelp til flyktningar, at dei ber om at det no berre vert gjeve heilt spesifikke artiklar.

– Det er berre dame- og herreklede i storleik XXL og jenteklede i storleik som tilsvarer alder mellom fem til ti år det er vidare trong for inntil vidare, skriv Gro van der Meeren i Raudekrossen i ei melding til Marsteinen. Samstundes rosar Raudeskrossen den lokale gjevargjelda.

– Me vil retta ein stor takk til alle butikkane, som så gjestfritt har opna for mottak, for gjevervilja i butikkane sjølve og frå alle gjevarglade  medmenneskjer i kommunen. Det er godt å bu ei slik stad.